જેન્સેન- ભગવાન દયાળુ છે, જેન-સેન, બેલીબેલોટ પર ફિનિશ

ઘટક ગણતરીકાર

જેન્સન
મૂળ/ઉપયોગ
હીબ્રુ
ઉચ્ચાર
તમે JEHN છો
અર્થ
ભગવાન દયાળુ છે
પાછળ એ નામો પાછળ માટે જુઓ રેન્ડમ નામ રેન્ડમ
'જેન્સન' નામ વિશે વધુ માહિતી

જેન્સન એ જ્હોન્સનનો એક પ્રકાર છે, જે આખરે જ્હોનમાંથી ઉતરી આવ્યો છે. જ્હોન હીબ્રુ ભાષામાં ઉદ્દભવે છે અને તેનો અર્થ થાય છે 'ભગવાન દયાળુ છે'. તે સદીઓથી અને સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ જોડણીઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય પુરૂષવાચી નામો પૈકીનું એક છે. સમગ્ર ઇતિહાસમાં તે અસંખ્ય રાજાઓ, રાજકુમારો, સમ્રાટો, પોપ અને સંતો દ્વારા વહન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌથી પ્રખ્યાત જ્હોન ધ બાપ્ટિસ્ટ અને જ્હોન ધ એપોસ્ટલ હતા. તાજેતરમાં, પ્રખ્યાત ધારકોમાં જ્હોન એફ. કેનેડી અને જ્હોન લેનનનો સમાવેશ થાય છે.

જેન્સન નામની લોકપ્રિયતા
આની જેમ જોડણી પણ...

જેન્સન

પ્રખ્યાત જેન્સન્સ

જેન્સન એકલ્સ - અભિનેતાકેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર