મેરેન- કિનારાથી, MAR-in, બેલીબેલોટ પર લેટિન

ઘટક ગણતરીકાર

મેરેન
મૂળ/ઉપયોગ
લેટિન
ઉચ્ચાર
MAR-in
અર્થ
કિનારેથી
પાછળ એ નામો પાછળ માટે જુઓ રેન્ડમ નામ રેન્ડમ
'મેરેન' નામ વિશે વધુ માહિતી

મેરેન એ મરિનાનો ડેનિશ પ્રકાર છે. મરિના મોટે ભાગે લેટિન મેરિનસ 'ફ્રોમ ધ શોર' પરથી ઉતરી આવી છે. તે મેરિનસનું સ્ત્રીલિંગ સ્વરૂપ પણ હોઈ શકે છે, જે આખરે યુદ્ધના રોમન દેવ મંગળ પરથી ઉતરી આવ્યું છે. તે અટક તરીકે પણ વાપરી શકાય છે.

મેરેન નામની લોકપ્રિયતા
આની જેમ જોડણી પણ...

મેરેન, મેરેન

પ્રખ્યાત Marens

મેરેન વિન્સેસ - લેખકકેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર