કાઝુમી- સુંદર શાંતિ., KAH-zoo-mi, બેલીબેલોટ પર જાપાનીઝ

ઘટક ગણતરીકાર

કાઝુમી
મૂળ/ઉપયોગ
જાપાનીઝ
ઉચ્ચાર
KAH-zoo-mi
અર્થ
સુંદર શાંતિ
પાછળ 'K' નામો પર પાછા જાઓ પાછળ માટે જુઓ રેન્ડમ નામ રેન્ડમ
'કાઝુમી' નામ વિશે વધુ માહિતી

કાઝુમી એક જાપાની નામ છે જેનો અર્થ થાય છે 'સુંદર સંવાદિતા'.

અમે આ નામ ધરાવતા કોઈપણ પ્રખ્યાત લોકોને જાણતા નથી

કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર